Realizacje :: Geoinformatyka

Informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Miasta Katowice
Opis Wykonanie usługi informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Miasta Katowice
Zamawiający FOTOKART Sp. z o. o.
Ul. Cyryla i Metodego 9a,71-541 Szczecin
Okres realizacji 13-04-2011
15-12-2011