Realizacje :: Modernizacja EGiB

Modernizacja ewidencji budynków Dzielnica Bogucice – Zawodzie Miasta Katowice
Opis Modernizacja ewidencji budynków i aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych na obrębie ewidencyjnym Dzielnica Bogucice – Zawodzie Miasta Katowice
Zamawiający Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 2,40-098 Katowice
Okres realizacji 07-07-2009
07-07-2010

Modernizacja ewidencji budynków Dzielnica Śródmieście-Załęże i Tysiąclecie Miasta Katowice
Opis Modernizacja ewidencji budynków i aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych na obrębie ewidencyjnym Dzielnica Śródmieście-Załęże i Tysiąclecie Miasta Katowice
Zamawiający FOTOKART Sp. z o. o.
Ul. Cyryla i Metodego 9a,71-541 Szczecin
Okres realizacji 31-08-2009
15-02-2010

Modernizacja ewidencji budynków Dzielnica Dąbrówka Mała, Szopienice, Mysłowice Las i Janów Miasta Katowice
Opis Modernizacja ewidencji budynków i aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych na obrębach ewidencyjnych Dąbrówka Mała, Szopienice, Mysłowice Las i Janów Miasta Katowice
Zamawiający FOTOKART Sp. z o. o.
Ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin
Okres realizacji 20-10-2010
26-04-2011

Modernizacja ewidencji budynków Dzielnica Ligota Miasta Katowice
Opis Modernizacja ewidencji budynków i aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych na obrębie ewidencyjnym Ligota Miasta Katowice
Zamawiający FOTOKART Sp. z o. o.
Ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin
Okres realizacji 08-07-2010
08-07-2011

Modernizacja ewidencji budynków dla powiatu Stargard Szczeciński
Opis Modernizacja ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dla powiatu Stargard Szczeciński.
Zamawiający Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Ul. 28 Lutego 16,78-400 Szczecinek
Okres realizacji 14-08-2010
15-03-2011