Realizacje :: Geomonitoring strukturalny budynków i budowli

Monitoring permanentny budynków
Opis Monitoring permanentny budynków sąsiadujących z budową: „Wielofunkcyjne Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe na stacji Katowice Osobowa wraz z budową dworca kolejowego oraz zagospodarowanie terenu Placu Szewczyka w Katowicach, a także budynkiem biurowym wraz z elementami małej architektury ze zjazdami na drogi publiczne ulice: Słowackiego, Dworcowa, Pocztowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej, energetycznej, kanalizacyjnej.”
Zamawiający Strabag Sp. z o. o. Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Oddział HH-Południowy
Ul. Francuska 70,40-028 Katowice
Okres realizacji 01-01-2011
30-04-2013

Monitoring permanentny budynku Poczty Głównej przy ul. Pocztowej 9 w Katowicach
Opis Monitoring permanentny budynku Poczty Głównej przy ul. Pocztowej 9 w Katowicach dla robót budowlanych pn.: Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice ETAP III.
Zamawiający Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o.
Ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice
Okres realizacji 21-12-2011
20-06-2012